Members of BOINC@Poland

Name Total creditRecent average credit Country
1) Profile mindc 56,248,935 3,121.66 Poland
2) ufol 1,752 38.26 Poland
3) Eliksir 2,646 21.35 None
4) Profile Sexi 713 13.22 Poland
5) snopek 15,010 1.01 Poland
6) Daniel 19,003 0.87 Poland
7) btoczek 991,689 0.57 Poland
8) Karlik 17,406 0.10 Poland
9) finanse.tylkotutaj.pl 1,313 0.10 Poland
10) ghalebor 315 0.10 Poland
11) Profile [BOINC@Poland]emik 2,605 0.10 Poland
12) Tarcza 57 0.10 Poland
13) bunsen 414 0.10 Poland
14) josel 274,231 0.10 Poland
15) Profile stiven 35,760 0.10 Poland
16) pmgpmg 1,731 0.10 Poland
17) kurczok 680 0.10 Poland
18) Przemyslaw Nowak 306 0.10 Poland
19) Czerwek 2,744 0.10 Poland
20) Daro 3,617 0.10 Poland
Next 20

Home | My Account | Message Boards


Copyright © 2017 SZTAKI Desktop Grid