Members of BOINC@Poland

Name Total creditRecent average credit Country
1) Profile mindc 56,382,041 3,698.48 Poland
2) ufol 12,574 282.85 Poland
3) Profile Sexi 10,935 268.14 Poland
4) Eliksir 3,119 25.63 None
5) btoczek 991,789 4.95 Poland
6) Karlik 17,406 0.10 Poland
7) finanse.tylkotutaj.pl 1,313 0.10 Poland
8) ghalebor 315 0.10 Poland
9) Profile [BOINC@Poland]emik 2,605 0.10 Poland
10) Tarcza 57 0.10 Poland
11) bunsen 414 0.10 Poland
12) josel 274,231 0.10 Poland
13) Profile stiven 35,760 0.10 Poland
14) pmgpmg 1,731 0.10 Poland
15) kurczok 680 0.10 Poland
16) Przemyslaw Nowak 306 0.10 Poland
17) Czerwek 2,744 0.10 Poland
18) Daro 3,617 0.10 Poland
19) Peciak 2,106 0.10 Poland
20) Payo72 2,094 0.10 Poland
Next 20

Home | My Account | Message Boards


Copyright © 2018 SZTAKI Desktop Grid