Profile: Tamasprocesszor

Your personal background.
Az ?let ?s Tudom?nyban olvastam a SETI@home programr?l-telep?tettem a programot ?s...?s a megsz?llottja lettem.G?pem soha sincs kikapcsolva.Haszn?lom mellette a BC++ is-folyamatosan t?lt?m az aktu?lis mozifilmeket stb. ?gy a nonstop lehet?s?g adott.?pp b?ng?sztem az ?jdons?gok k?z?tt amikor egy felbukkan? ablakban k?ldtek az"er?forr?smegoszt?s megsz?llottjainak"egy c?met lehet?s?geik b?v?l?s?r?l.Azonnal lecsaptam r?..?s az ?sszes lehets?ges programban szerepet v?llaltamAz?ta folyamatosan r?szt veszek a kutat?sok seg?t?s?ben.(Az?rt n?ha viszah?z a sz?vem a r?gi kezel?fel?let? Seti-hez---kikapcsolom a BOINC kezel?t ?s utat engedek neki a processzorhoz->?gy egy-k?t h?t alatt ott is v?gzek egy programcsomag feldolgoz?s?val.)
Your opinions about SZTAKI Desktop Grid
Your feedback on this profile
Recommend this profile for User of the Day:I like this profile
Alert administrators to an offensive profile:I do not like this profile
Account dataView
TeamTamasprocesszor csapata


Home | My Account | Message Boards


Copyright © 2018 SZTAKI Desktop Grid